תהילים

ספר התהלים הוא נכס צאן ברזל של העם היהודי. אנחנו מוצאים בספר תהילים את המפלט ואת המוצא, את המענה ואת הפתרון בכל עת. אם זה בעת צרה כאשר אנחנו רוצים להתפלל ולהעתיר לפני בורא עולם כי ירפא, יושיע, יעזור ויגן עלינו. אך לא רק אז. אנחנו מוצאים בספר התהלים גם את המקום להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על רוב חסדיו. אין כמו פרק 'מזמור לתודה' אשר באמצעותו אנחנו מודים לבורא עולם באופן ספונטני מיד כאשר אנחנו נושעים או רואים את הסיוע שלו ממרום.

לא עוזבים את ספר התהלים

בכל בית יהודי ישנו ספר התהלים. גם אצל אלו שארון הספרים של ספרי הקודש אינו מלא כל כך, ספר התהלים הוא אחד מהספרים הבסיסיים שהיהודי אינו יכול בלעדיו.

כי בכל פעם שאנחנו צריכים משהו או זקוקים לישועה ולא משנה באיזה תחום, ספר התהלים הוא הכתובת שלנו.

ספר התהלים מעניק לנו מענה ם במקרים של מחלות וגם במקרים של דאגות. אנחנו מוצאים בספר התהלים גם פרקים המתאימים למקרים בהם אנחנו זקוקים לסיוע משמים בפרנסה וגם כאשר מדובר בהצלחה במבחן. למעשה אין בקשה שאי אפשר למצוא עליה פרק תהלים מתאים ומענה מיוחד שנראה כי נכתב במיוחד עבור המצב אשר בו אנחנו נמצאים באותו רגע.

המענה משמים

האמת היא שאי אפשר לומר כי מיד לאחר אמירת פרקי התהלים אנחנו נושעים ומקבלים בדיוק את מה שבקשנו. כי בורא עולם יכול גם לענות לנו בשלילה. אך לאחר שאנחנו מתפללים אנחנו גם מסוגלים לקבל את המענה של בורא עולם גם אם הוא לא בדיוק כפי שרצינו.

התחושה לאחר התפילה ואמירת פרקי התהלים היא כי הפקדנו את ה'חבילה' שלנו בידי בורא עולם ואנחנו כבר לא צריכים לדאוג יותר.

הכנסו עכשיו כדי לקרוא עוד על הרב כמוס עגיב.

Published
Categorized as Main