נתקלתם בחוויה לא נעימה, ואתם מרגישים או רואים לנכון שיש מקום להגיש תלונה במשטרה. אך לפני שתיגשו לתחת המשטרה הקרובה עצרו לרגע וקראו מאמר זה העוסק בנושא של דברים חשובים שצריך לדעת לפני הגשת תלונה במשטרה. כמו למשל העובדה שמשטרת ישראל מקבלת מידי יום ביומו  אלפי תלונות מאזרחים אשר ברובם המכריע של המקרים בהם הגישו אזרחים תלונה במשטרה יגנזו התיקים ללא ביצוע חקירה. אם הדבר הוא ממש בנפשכם, ואתם מרגישים כי הדבר מצריך אכן תלונה במשטרה, הדרך לעשות זאת בכדי להגדיל את הסיכויים שהתלונה לא תיגנז בהמשך הדרך היא לפנות אל סיועו של עורך דין פלילי ודרכו להגיש את התלונה במשטרה.

דגשים נוספים שצריך לדעת לפני הגשת תלונה במשטרה

אילו עוד דברים חשובים שצריך לדעת לפני הגשת תלונה במשטרה, שכדאי שתדעו אותם. מוגשים לכם כאן עיקרי הדברים במאמר זה:

סיכום דבר

כל אזרח במדינת ישראל יכול להגיש תלונה במשטרת ישראל, אם ראה עצמו כי אכן הדבר מצריך זאת. רוב התלונות המוגשות לתחנות המשטרה נסגרות ואין ממשיכים בחקירת העניין. אם לאחר שהגשתם תלונה במשטרה והגעתם להחלטה לחזור בכם מהגשת התלונה לאחר שכבר הוגשה ולבטלה, אינכם יכולים לעשות זאת משום שמגיש התלונה הינו בגדר נותן עדות ואין ביכולתו להורות למשטרה להמשיך או להפסיק חקירה, וכן בשל תסמונת האישה המוכה כפי שמכונה מושג זה הלקוח מהגשת תלונות של אלימות במשפחה. הדרך הנכונה ביותר להגיש תלונה ולהעלות בכך את הסיכויים שהתלונה לא תיגנז, היא להגישה באמצעות עורך דין העוסק בענף הפלילי, כמו גם להתייעץ קודם הגשת התלונה עם עורך דין פלילי בכדי שיכוון אתכם מקצועית כיצד להגיש את התלונה כך שהיא תטופל כראוי.