לשאלה האם כדאי לבצע פריסת מס שבח מעל גיל 60, לפני כן צריך לצאת מנקודת המוצא שפריסת תשלומים של מס שבח- קרי הרווח הקיים ממכירת נכס, יכול להפחית משמעותית את התשלום על מס שבח. זאת ניתן לבצע למשל בשלוש שנים מרגע מכירת הנכס.

לעניין הסוגיה האם כדאי לבצע את פריסת מס השבח מעל גיל 60 על פניו ניתן לומר כי ישנם הטבות הניתנות לאזרחים מעל גיל 60 ואזרחים ותיקים, ועל כך נעמיק מעט יותר בהמשך מאמר זה.

הטבות מס שבח לאזרחים בני – 60

כאשר מתבצעת עסקה, בוחנת רשות המיסים את הרווח שהנוצר בעת מכירת נכס, והיא כאשר התקבל סכום גבוהה יותר משוויו של הנכס כפי שהוא מוערך בשוק.

אם נדייק מעט יותר בפרטים למעשה ערכו של מס שבח הינו כ- 25% אחוזים אותו צריך לשלם מתוך הרווח שנוצר בעת המכירה. זאת כמובן לאחר שנעשו הפחתות נוספות על פטורים והוצאות אם הוצרכו לכך.

מה כדאי לדעת בנוסף לזאת:

סיכום דבר

בדבר השאלה האם כדאי לבצע פריסת מס שבח מעל גיל 60, התשובה החד משמעתית היא אכן כן. בהחלט שכדאי לבצע פריסת תשלומים מגיל 60 ומעלה.

זאת ועוד ייהנה כל מי שהוא מגיל- 60 בין אם הוא אזרח הארץ או תושב חוץ ליהנות מהטבות המקלות בתשלום מס השבח, לדוגמה אם שיעור מס שבח נכון להיות נעמד ב- 25% אחוזים, ייהנו בני ה- 60 ומעלה מהפחתה משמעותית של תשלום מס שבח בגובה- 10% אחוזים בלבד.

כמו כן ההכנסה השנתית כפי שהיא מצוינת במס הכנסה במדרגות המס האישיות, יכולים בני ה- 60 ומעלה ליהנות מהנחות משמעותיות בעת פריסת תשלומי מס שבח.