לכמה ימי מחלה אני זכאי לאחר תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא כל אירוע תאונה שקרה לעובד בדרך לעבודה, במהלך יום העבודה, בחזרה הביתה מהעבודה או במסגרת פעילות חוץ ארגונית מטעם העבודה. במקרה של תאונת עבודה הנפגע זכאי לפיצוי בגין אובדן הכנסה. דמי פגיעה הם התשלום שמבצע ביטוח לאומי. ימי מחלה לאחר תאונת עבודה הם הימים המנוכים ממכסת המחלה של העובד.

תאונת עבודה מוכרת ככזו על ידי הביטוח הלאומי בהתאם להגדרת "תאונת עבודה" בחוק הביטוח הלאומי ובלבד שהנפגע קיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות מקרות המקרה.

זכאות ואופן תשלום עבור תאונת עבודה

1. עבור הימים השני והשלישי לא ישולמו דמי פגיעה והחל מהיום הרביעי ישולמו דמי פגיעה מביטוח לאומי בשיעור של 75% בלבד.

2. דמי הפגיעה שישולמו יהיו עד למקסימום של 90 ימי לוח קלנדריים (כולל שבתות וחגים).

3. הביטוח הלאומי מעוניין להעלות את המודעות לתאונות עבודה אצל מעסיקים ולעודד אותם לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להפחית את תאונות העבודה. לשם כך, הוא גובה מהמעסיק את התשלום עבור 12 ימי הפגיעה הראשונים או פחות, במקרה שהעובד חזר לשגרת עבודה בטרם חלפו 12 ימים. תקופה זו נקראת "תקופת זכאות ראשונה" והתשלום יוצא מכיסו של המעסיק. המעסיק אינו יכול לנכות סכום זה משכר העובד או ממכסת המחלה של העובד.

4. ככל שהעובד מימש את כל הזכאות של 90 ימי פגיעה מהביטוח הלאומי ועדיין נדרש לשהות בביתו, ינצל את מכסת ימי המחלה העומדת לרשותו בתלוש השכר.

5. ככל שלא עומדת לרשות העובד מכסת ימי מחלה או לחילופין ניצל את כולה, ישהה בחופשה ללא תשלום כאשר בתקופה זו אינו זכאי לתשלום מהמעביד או מהמוסד לביטוח לאומי.

>אנשים חיפשו מידע נוסף על תאונת עבודה וימי מחלה

Published
Categorized as Main