האם יורש יחיד צריך לפצות ולדאוג לשאר האחרים?

מרבה כסף מרבה דאגות. דבר זה מתאר בצורה הכי
טובה שאפשר את כל מה שמתרחש ועתיד להתרחש אצל אנשים שלהם יש כסף ורכוש רב, כולל
אדמות שרומות בבעלותם. מצד אחד רואים רק את כל הזכות הגדולה הזו להיות בעלים של
ממון מבלי להיות מוטרדים מכסף כמעט ובכלל, ומצד שני קיימים ויכוחים ופחדים בלתי
נגמרים שנוצרים רק בשל העובדה כי יש כל כך הרבה ותמיד ממנו רוצים עוד, בייחוד כאשר
מגיעים אל העניין היורשים. מה עושים, במקרים שבהם יש נחלה גדולה או קטנה שאותה
צריכים לרשת הבאים בתור, שהם בדרך כלל הילדים של ההורים לאחר ששני אלה חלפו אל
עולמם.

ההחלטה של בעלי השטח

נאמר כי לבני זוג יש זכות על שטח, נחלה מסוימת
בארץ והם מעוניינים להעביר אותה בירושה ליורש ספציפי אחד ויחיד. מה קורה אם קיימים
יורשים נוספים, כמו אחים של אותו אדם שאר להם יש את הזכות הזו לרשת חלק מן השטח
הזה? האם ההורים יכולים להחליט כי הירושה הזו היא ללא תנאי שדורש פיצוי כספי עבור
יתר היורשים? קודם כל זה חשוב להבין כי נחלה ניתן לרשום רק על שם זוג או אדם יחיד,
ומכאן מקור הבעיה. כך, זוג הורים יכול לבחור לרשום את השטח על שמו של אחד מן הילדים
כאשר יש כמה, ומכאן והלאה מתחילות מלחמות על הזכויות לגבי השטח כולו. לכן במקרים
אלו מומלץ להיעזר בשירותי עורך
דין ירושה
שיסייע במחלוקות.

האם הוא חייב לפצות

כאמור, מחלוקת בהחלט די צפויה להתרחש כאשר זוג
הורים מותיר נחלה על שמו של אחד מן הילדים ולא כותב בצוואה הזו כי על היורש הזה
לפצות אותם בגין החלקים של כל אחד ואחד בצורה שווה. בית המשפט פועל לפי הצוואה,
ובמידה ויש צוואה עבור נחלה הוא מפעיל את הצוואה לפי הכתוב בה, משמע, אינו מחייב
את היורש היחיד לפצות את היורשים הנוספים במידה ודבר זה אינו מצוין בה. במידה ואין
כל צוואה .מחלקים את הנחלה לפי ראות בית המשפט במידה והיורשים עצמם אינם מצליחים
להגיע לעמק השווה בנוגע לאופן החלוקה שלה ביניהם, או שאחד מהיורשים מחליט לבצע הסתלקות מירושה על פי שיקולו.