הצבא הוא ארגון מאוד מורכב והרבה אנשים צריכים להתמודד איתו. זו הסיבה שהם צריכים לפעול לפי חוקים רבים ושונים. המטרה העיקרית של החוק הצבאי היא להבטיח שהכוחות המזוינים יהיו מסוגלים למלא את משימתם. החוק הצבאי גם מסייע לכוחות המזוינים לשמור על סדר ומשמעת בשורותיהם.

המשפט הצבאי הוא מערכת כללים המסדירה את התנהלותם של כוחות מזוינים כאשר הם פרוסים בשטח זר. ידוע שחוק צבאי הוא גורם חשוב בהצלחתה או כישלון של מלחמה או מבצע צבאי. בין היתר, בית משפט צבאי הוא מוסד העוסק בפשעים ועונשים. תפקידם של בתי משפט אלו הוא לשפוט חיילים במקרים של רצח, אונס, תקיפה ופשעים חמורים אחרים.

איך הוא פועל ובשם איזה חוק? 

בית משפט צבאי הוא בית דין הדן באשמתו או חפותו של אדם. היא מורכבת מקציני צבא שמתמנים על ידי הממשלה לדון במקרים בהם יש מחלוקת בין שני צדדים או יותר. לחברי בית המשפט יש את הכוח להחליט מי אשם ומי חף מפשע על סמך דעותיהם וערכיהם האישיים. שופטים אלה יכולים להתמנות לכל החיים, כך שיעברו שנים עד שיחליפו אחד מהם. מערכת בתי המשפט הצבאיים קיימת עוד מימי קדם, אך רק במלחמת העולם השנייה היא הוקמה כמוסד שיפוטי עצמאי.

תפקידו של בית משפט צבאי הוא לספק פורום לצבא להחליט על דרך הפעולה המתאימה ביותר במקרה של סכסוך. בית המשפט הוא גוף "עצמאי" והחלטותיו מחייבות את שאר רשויות השלטון, בהתאם לחוק המוכר במדינה. 

בתי משפט צבאיים בינלאומיים משמשים להעמדה לדין של פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. הם משמשים לעתים קרובות באותו אופן כמו בית משפט רגיל, אך יש להם מבנה שונה ותהליך קפדני עוד יותר.

צרו קשר עם עורך דין צבאי לקבלת ייעוץ משפטי>>>