איך בנוי מבחן המתא״ם?

מבחן
מתא"ם
מאופיין בכך שהוא דורש ידע והבנה ברמה גבוהה ביחס לנהוג ביתר
הבחינות האקדמיות. המבחן בודק יכולות שונות. כאשר כל פרק במבחן נועד לבחון את
היכולות ואת ההבנה של הנבחן ולבדוק האם הוא מתאים למסלול הלימודים אליו הוא
מעוניין להתקבל.

מבנה המבחן

המבחן מחולק לחלקים אשר לכל אחד מהם
מטרה אחרת – בחינת היכולות המסוימות של הנבחן בתחום מוגדר. לכל חלק במבחן מוקצב
זמן ועל הנבחנים להתמודד עם כל סוגי השאלות על מנת להוכיח כי הם מתאימים ללימודים
אליהם אם רוצים להתקבל.

סטטיסטיקה ושיטות מחקר – פרק זה נועד לבחון הבנה תיאורטית מעמיקה, הסקת מסקנות, אינטגרציה
ויכולת יישום.

טקסטים –
הפרק של הטקסטים נועד לבדוק יכולת של חשיבה מתודולוגית ומחקרית. ועל מנת לצלוח
אותו בהצלחה חייבים לעשות שימוש במיומנויות חשיבה שונות. איתור מידע, הפרדה הטפל
מהעיקר, יכולת הסקת מסקנות וכן הלאה.

האורך
של המבחן

מבחן
מתא"ם נחשב לבחינה ארוכה מאוד, אחת מהארוכות ביותר בארץ. הנבחנים עמלים על
המבחן במשך חמש וחצי שעות! כאשר יש להם רק חצי שעה של הפסקה. האורך בולט במיוחד
בפרק של הטקסטים – הפרק השני שנמשך במשך שלוש שעות. החלק הזה מאתגר ותובעני מכיוון
שהוא תובע יכולות קוגניטיביות ומנטליות גם יחד.

שני
חלקים למבחן:

ידע
והבנה בתחום שיטת המחקר בפסיכולוגיה – חלק זה דורש כשעתיים. הפרק כולל ארבעים
שאלות. המטרה של הפרק היא לבחון הבנה סטטיסטית ומתודולוגית של הנבחן. מרבית השאלות
בחלק הזה הן שאלות אמריקאיות. בעבר היה החלק הזה עמוס ומכביד מאוד, בשנים האחרונות
הוא ידידותי יותר ורמת הלחץ של הנבחנים במהלך פרק זה – פחת.

הבנה
של טקסטים מדעיים – פרק זה נמשך כשלוש שעות. החלק כולל ארבעה טקסטים באנגלית אשר
מבוססים על מאמרים מקוריים אשר ראו אור בכתבי עת לפסיכולוגיה. המאמרים עברו קיצור
עבור המבחן. לאחר כל מאמר נדרש הנבחן לענות על כעשר שאלות. השאלות כולן כתובות
בעברית, סך הכול כולל הפרק חמישים שאלות בנושאים שונים בתחומי הפסיכולוגיה.

ההצלחה
במבחן משמעותה קבלה ללימודי תואר שני – הכנה מקצועית באמצעות
בית ספר למתא"ם תקל עליכם ותאפשר לכם לעבור את
המבחן בהצלחה.