הדברת מוסדות וארגונים – הדברה בטוחה במוסדות חינוך

במוסדות החינוך, הן בגני הילדים והן בבתי הספר לומדים אלפי תלמידים. בכל גיל צעיר קיימת רגישות לתופעות פיזיולוגיות, אשר עלולות לקרות לאור השימוש של חומרי ההדברה בסביבת הלמידה.

כדי להגן על התלמידים, קבע משרד החינוך כמה קריטריונים וכמה הנחיות שיש לפעול על פיהם בכל מקרה שבו מבצעים הדברה במסגרות הלימודיות.

כל המדבירים מודעים לדרישות של משרד החינוך ויש לוודא שהמדביר שמגיע לביצוע הפעולות הוא אדם מקצועי שעבר הסמכה ויש בידיו רישיון מדביר תקף.

עקרונות ליישום חומרי הדברה

  • הליך ההדברה יתבצע רק אם אין חלופה אחרת שהיא ברמת סיכון נמוכה יותר.
  • בשלב הראשון יבוצעו פעולות ניטור ומניעה ובשלב שני תתבצע ההדברה.
  • בתקופת הלימודים תודבר העשבייה שקיימת בחצר בית הספר ובסביבה הקרובה באמצעים מכניים בלבד ולא באמצעים כימיים.
  • בשעות הלימודים כאשר תלמידים נמצאים בתוך המוסד החינוכי, חל איסור על ביצוע הדברה מכל סוג שהוא.
  • אם יש צורך בריסוס, הפעולות יבוצעו רק בסופי שבוע או בחופשות בלבד.
  • כאשר יש מקרים חריגים שבהם חייבים לבצע ריסוס של הדברה תברואתית, המנהל יעביר הנחיות מפורטות לתלמידים, מתי להגיע ללימודים וזאת על פי ההנחיות המקצועיות של המדביר ועל פי ההוראות הרשומות בתכשיר ההדברה.
  • במקרים חריגים מנהל המוסד החינוכי יפנה בכתב לגורם המוסמך ברשות המקומית לצורך קבלת אישור לביצוע ההדברה. הגורם האחראי ברשות המקומית יעביר למנהל אישור בכתב לביצוע הריסוס בפועל.
  • אישור זה תקף רק לביצוע הדברה תברואית בתוך המוסד החינוכי ובחצרות על ידי מדביר בעל רישיון מדביר, אשר מוסמך לבצע זאת הן בשטחים פתוחים והן בתוך המבנים.
  • חומרי ההדברה שישתמשו בהם יהיו תכשירים מאושרים לשימוש כחוק ובהתאם להוראות התווית.
Published
Categorized as Main