חק ענף ושורש בתורת הקבלה

תפיסת המציאות לפי המקובלים

במהלך חיינו אנו חווים חויות מגוונות ברבדי החיים השונים, החל מהמישור המקצועי בתחום התעסוקה, במישור הזוגי והמשפחתי, ועד לענייני הפרנסה וכלכלת הבית.

ברוב הפעמים אנו משייכים את הארועים והחוויות הללו כפועל יוצא ותוצאה ישירה של המעשים שלנו, אך באופן מפתיעה לחלוטין מסבירה תורת הקבלה על פי הזוהר הקדוש בדרך החסידות ופנימיות התורה כי אין הדברים פשוטים כלל וכלל.

המציאות החיצונית והמציאות הפנימית

תורות החסידות רואות את כל הנגלה לנו כשיקוף של המערכת הרוחנית ממנה אנו נאצלים, באופן מפתיע מסביר הזוהר הקדוש ומבארים הרבנים המקובלים לאורך כל הדורות כי אותה מערכת רוחנית תואמת באופן מוחלט למערכת הפנימית בנפש האדם.

יוצא מדברנו שכל החוויות והארועים שאנו חווים; כל אדם שאנו פוגשים, כתבה בחדשות, משכורת מהעבודה, מעבר דירה, לידה, קנית רכב – הכל אבל הכל הוא רק תוצאה ושיקוף של המציאות הפנימית של הנפש.

שינוי החיים לטובה על פי תורת הקבלה

אם כן נבוא ונשאל אם פנימיות התורה ביחוד בדרכו של המקובל האלוקי הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל, מפרשת את כל הנחווה במציאות החיצונית כשיקוף של המציאות הפנימית – אז איך ניתן להתקדם בחיים, ואיפה בכלל הבחירה שלנו?

על מנת להבין זאת יש להשכיל בלימוד חכמת הקבלה בדרך אשלג אשר מבאר את תהליך הדבקות לקב"ה בדרך 'השתוות הצורה' בשינוי פנימי של נפש האדם מיצור אנוכי ושפל לאדם קדוש, מפותח ומרומם בתוכנות האלוקיות לאהבה והפשעה לסביבתו.

שינוי רוחני על ידי תהליך השתוות הצורה

בשיעורי תלמוד עשר הספירות, השכלנו כי על ידי השינוי הפנימי הזה שמכונה דבקות, על דרך הכתוב 'כשם שהוא רחום היה אתה רחום, כשם שהוא חנון היה אתה חנון, כשם שהוא מבקר חולים בקר אתה חולים'… למגוון שיעורים בתלמוד עשר הספירות תוכלו להיכנס – לקישור הזה.

ניתנת לאדם אפשרות להתעלות לתפיסת מציאות והתבוננות חיובית ורוחנית על כל הנגלה לו בחיים, ובכך נחשפת הנפש האלוקית שלו ומראה לו כי הקב"ה וכל פעולותיו במציאות החיצונית אינם אלא שלבים בקידום האדם לקידום הגילוי האלוקי בחיוו כטוב ומטיב לכל.

כתיבה ועריכה לשונית: הרב שקד אליהו פנחס  | מרצה לקבלה וחסידות | מייסד מרכז סולם יהודה

Published
Categorized as Main