לפני שלא תוכלו להחליט – ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו חוזה משפטי עבור כל דבר
ועניין, אשר נותן בידי כל אחד מכם בהגיעו לגיל שמונה עשרה ואשר מבין את הפשר של
החוזה הזה והשלכותיו, לקבוע איך ובאמצעות מי יטופלו בטווח הארוך העניינים שלו,
במידה ולא יהיה ביכולתכם לעסוק בהם בעצמכם, כמו לדוגמה – במצב אשר בו תהיה לכם
איזה שהיא מגבלה נפשית או שתלקו בדמנציה. היעד של ייפוי כוח מתמשך הינו לתת בידי
עוד אדם או כמה את הסמכות עבור טיפול כוח בעניינכם.

אז מה זה בדיוק ייפוי כוח מתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך עוסק בהיבט החברתי, ברווחה
האישית שלכם, בהיבט הגופני שלכם, בצרכים מדי יום שלכם, בבריאות שלכם, בטיפול רפואי
שלכם ובמקום משכנכם. כמו כן, הוא אמון על היבט הרכוש שלכם, תוך התייחסות לטיפול של
כל ההתחייבות שלכם, טיפול בכל הנכסים ובכל הכספים שלכם. עורך הדין אשר יבצע בפועל
את הסכם
זה
עשוי לקבוע כי מיופה הכוח מטעמכם יהיה מי שמוסמך לקבל מטעמכם החלטות לטווח
הארוך וכן להותיר בידיו את הביצוע של שיקול הדעת בהיבט של תוכן ההחלטות וזאת ייעשה
על ידי קביעה של הנחיה מקדימה.

האם ניתן לשנות ייפוי כוח מתמשך?

כאשר מבוצע תהליך של ייפוי כוח מתמשך בליווי של
עו"ד יונית
גזל
, אין זה אומר
כי נסתם פי הגולל, נהפוך הוא המצב – הפקדה של סמכות של ייפוי כוח מתמשך כרוכה
בפעולה אלסטית אשר אותה ניתן לשנות והיא תיתן בידכם לעדכן אותה בכל עת אשר תחפצו
בכך. אפשר לשנות ייפוי כוח מתמשך לאחר אשר אושר או בוצע, אך נקיטה של פעולה זו
תתבצע רק כיאה להוראות הדין הישראלי וסדר הפעולות אשר יש לנקוט בהן למטרה זאת.

במידה ובמשך הזמן יהיו שינויים בנתונים אשר
דיווחתם עליהם בתהליך של ייפוי כוח מתמשך, כמו לדוגמה – באמצעי יצירת קשר, עליכם
לעדכן אותם מבעוד מועד על ידי מילוי של מסמך עדכן פרטים ושיגור שלו אל ידי
האפוטרופוס הכללי.