גניבה ממעביד – באיזו חומרה מתייחס לכך החוק?

גניבה ממעביד הינה עבירה חמורה בעיני החוק. לא תאמינו, אבל הרשעה בגין גניבה ממעביד עלולה להוביל לענישה משמעותית של מאסר בפועל.

זוהי מעילה של העובד של העובד באמון שניתן בו כנגד האדם שמעסיק אותו.

מעביד שחושד כי אחד מעובדיו גנב ממנו, לא רק שהוא עשוי לפטר את העובד בטריקת דלת, ללא תשלום פיצויי פיטורין, אלא נכונה לעובד תביעה אזרחית מצד המעסיק ואפילו הגשת תלונה נגדו במשטרה. 

על פי סעיף 391 לחוק העונשין "עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים". זאת ביחס להרשעה בעקבות גניבה שאיננה ממעביד שהעונש המרבי עליה יכול להסתכם ב-3 שנים בלבד.

מדוע החוק מתייחס לגניבה ממעביד בחומרה רבה שכזו?

בסיס ההעסקה של עובדים ניצב על אמון. לעובד יש פעמים רבות גישה לכספים של המעביד, לחשבונות של העסק, למידע סודי, ישיבות עסקיות, ולשיטות עסקיות כאלו ואחרות, שמסירתם נובעת ומבוססת על אמון.

והיה, אם עובד מועל באמון שניתן בו, ומנצל אותו לרעה, זוהי פגיעה קשה באמון.

אם כי, לא כל פגיעה באמון בין אנשים עלולה להיחשב כעבירה פלילית.

באילו מקרים גניבה ממעביד תחשב כעבירה פלילית?

על פי חוק, ישנם מספר תנאים שמוכרחים להתקיים בשביל שהגניבה מהמעביד תחשב כעבירה פלילית:

  • מדובר בתרחיש שמבוסס על גניבה ישרה או עקיפה של העובד מהמעביד של.
  • מקרה שעובד גנב נכס שאמור היה להגיע למעביד, ועבר דרך העובד.
  • שווי הגניבה הינו בערך העולה על 1000 ₪.

גם זיוף של שעות עבודה או שימוש אגבי בכרטיסי האשראי של העסק שלא באישור המעסיק נכללים בגדר גניבה מהמעביד, ולא רק כשמדובר בגניבה של כסף ממשי.

איך מיישבים את ההדורים?

מטבען של פרשיות לא נעימות, כל הצדדים יהיו מעוניינים לסיים את הפרשיה ולשכוח ממנה. לכן חשוב לכל אחד מהצדדים בפרשיה: הן לעובד שנתפס בגניבה, והן למעביד שבעסק שלו ארעה גניבה להיוועץ ולקבל ליווי משפטי מעורך דין פלילי.

Published
Categorized as Main